1. Thanh toán đơn hàng:
  • Chuyển khoản với cú pháp: BYS [mã-đơn-hàng]
   • Ví dụ: BYS 1111
  • Thông tin chuyển khoản:
   • Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bình Hưng
   • Tên: Châu Ngọc Hiếu
   • STK: 17910000075107
   • STK bằng chữ: BYSSTORE
 2. Phí vận chuyển bằng 2 hình thức:
  • Trả trước phí vận chuyển tích hợp thanh toán lúc tạo đơn
  • Thanh toán khi nhận hàng cho shipper