BYS Store - Địa chỉ: 553/21 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giờ làm việc: Từ 9:00 đến 22:00 các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật. Hotline: 0888930423

Keycap

CMK WOB - BOW - P5, Classic Blue

650.000₫

PBTfans™ Resonance

2.690.000₫

PBTfans™ WOB

1.750.000₫

PBTfans™ BOW

1.750.000₫

Custom kit

[Pre-order] KBDfans Odin V2 Mechanical Keyboard

10.000.000₫

KBDPAD MarK II Mechanical Keyboard DIY KIT

2.350.000₫

KBD67 Lite R4 Mechanical Keyboard DIY KIT

2.690.000₫

Bàn phím Tu40

1.750.000₫

Xem tất cả